Posts tagged with ‘Koptisch-orthodoxe kerk’

3 Items

Katholieken en oosterse christenen vieren samen mysterie van het geloof

by MGK

Amsterdam wordt elk jaar even een stad van God wanneer op Sacramentsdag katholieken samen met Oosterse christenen het mysterie van het geloof, de aanwezigheid van het Lichaam van Christus in de Eucharistie, vieren. De Amsterdamse Syrisch orthodoxe gemeenschap begon op deze zondag 10 juni om 9 uur de viering van Sacramentsdag met een heilige mis […]

Voorbereiding op de Lijdensweek

by MGK

Beste mensen, Op zondag 17 april zal een middag georganiseerd worden met als thema ‘Voorbereiding op de Lijdensweek van Jezus’. Om 13:00 uur beginnen wij met de film The Passion of the Christ. Na de film zal Zijne Excellentie Mor Polycarpus Augin Aydin een preek houden over de lijdenweek. Overige sprekers zullen zijn: Abuna Saliba […]

Zilveren jubileum Koptisch-orthodoxe Kerk

by MGK

Zaterdag 16 oktober 2010 vierde de Koptisch-orthodoxe Kerk in Nederland haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze dag, bezocht paus Shenouda III de kerk in Amsterdam. De avond bestond uit een receptie waarbij de paus o.a. een toespraak hield. Ook de Syrisch-orthodoxe kerken in Nederland waren bij deze gelegenheid aanwezig. Abuna dayroyo Saliba Antonios en […]