Posts tagged with ‘Genezing’

4 Items

Zondag van de blinde

by MGK

Op zondag 21 maart herdenken we blinde die door Jezus is genezen. De kerkdienst begint om 8:45 uur. De bijbel vertelt ons in het evangelie volgens Johannes het volgende: In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij […]

Zondag van de Kanaanitische vrouw

by MGK

Op zondag 7 maart 2010 herdenken wij dat de Here Jezus de dochter van een Kanaanitische (of Kananese) vrouw genas van een demon, dankzij haar geloof in Jezus. De kerkdienst begint om 8:45 uur. Het verhaal over de Kanaanitische vrouw is terug te vinden in Matteus 15:21-28. Hierin staat het geloof in Jezus centraal. De […]

Zondag van de genezing van de verlamde

by MGK

Op zondag 28 februari 2010 herdenken wij dat onze Here Jezus een man genas van zijn verlamming. De verlamde werd door vier mannen op een bed bij Jezus gebracht. Nadat Jezus zag hoe groot het vertrouwen van de mannen was, genas hij de verlamde. De kerkdienst begint om 8:45 uur. Het verhaal over de genezing […]

Zondag van de genezing van de melaatse

by MGK

Op zondag 21 februari 2010 herdenken wij dat de Here Jezus een melaatse genas van zijn ziekte. De melaatse kwam naar Jezus toe en smeekte Hem met de woorden: “Heer als U wilt, kunt U mij rein maken.” Jezus antwoordde: “Ik wil het, word rein.” Meteen werd de man genezen van zijn melaatsheid. De kerkdienst begint […]