Posts tagged with ‘Katholieke gemeenschap’

4 Items

Katholieken en oosterse christenen vieren samen mysterie van het geloof

by MGK

Amsterdam wordt elk jaar even een stad van God wanneer op Sacramentsdag katholieken samen met Oosterse christenen het mysterie van het geloof, de aanwezigheid van het Lichaam van Christus in de Eucharistie, vieren. De Amsterdamse Syrisch orthodoxe gemeenschap begon op deze zondag 10 juni om 9 uur de viering van Sacramentsdag met een heilige mis […]

Sacramentsprocessie 2012

by MGK

De sacramentsprocessie over de grachtengordel is inmiddels een traditie van onze kerk. De datum is zondag 10 juni. Een datum om te noteren in uw agenda en/of mobiele telefoon. Diverse kerkgenootschappen zullen aan de bedetocht met het Allerheiligste deelnemen. Zoals voorgaande jaren belooft het dus een bijzondere plechtigheid te worden. Stel familie en vrienden alvast […]

Amsterdamse sacramentsprocessie in teken van godsdienstvrijheid

by MGK

De bidtocht vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht vertrok dit jaar voor de achtste keer. Onder aanvoering van de fanfare Spaarnebazuin uit Haarlem trokken bisschoppen, priesters, religieuzen en een duizendtal gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten. De gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken […]

Oecumenische viering “Trouw & Toegewijd”

by MGK

Ter gelegenheid van de opening van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen, zal op 16 januari 2011 de oecumenische viering “Trouw & Toegewijd” in de Moeder Godskerk gehouden worden. Deze dag zal worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met de Evangelische Alliantie. De viering zal onder […]