Thumbnail imageMaria, de Moeder Gods staat in de bijbel bekend als de moeder van Jezus en de vrouw van Jozef. De meeste bijzonderheden omtrent Maria komen voor in het Evangelie van Lucas. Daarin wordt verhaald hoe de engel Gabriël haar van Godswege begroette als de begenadigde en haar boodschapte dat zij op maagdelijke wijze de moeder zou worden van de door Israël verwachte Messias (Luc. 1:26-38). Bij haar bezoek aan haar bloedverwante Elisabeth dankt zij God in haar lofzang Magnificat (Mawerbo), waarin zij zich bewust toont van haar uitverkiezing door God:

alle geslachten zullen mij zalig prijzen om de grote dingen die God aan mij heeft gedaan
– Luc. 1:48-49

Jozef, wiens pijnlijke onzekerheid omtrent Maria’s zwangerschap door de verschijning van een engel was weggenomen (Matt. 1:18-25), ging met haar, in verband met een door keizer Augustus uitgeschreven volkstelling, naar Bethlehem en daar baarde zij haar Zoon Jezus Christus. (Luc. 2:4-7). Bij de opdracht van Jezus in de tempel, op de 40ste dag, voorspelde Simeon haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren (Luc. 2:34-39). Jozef moest vervolgens met het kind en zijn moeder vluchten naar Egypte en vestigde zich nadien weer te Nazareth (Matt. 2:13-23). Maria vindt haar twaalfjarige Jezus, die zij verloren had, in de tempel terug (Luc. 2:41-50). Bij het begin van Jezus’ openbaar optreden, op de bruiloft te Kana, verricht Jezus zijn eerste wonder na een in bedekte termen gedaan verzoek van Zijn moeder (Joh. 2:1-11). Tijdens Zijn openbaar leven verschijnt zij zelden, maar zij staat bij het kruis op Golgotha, waar de stervende Jezus haar aan Johannes de Apostel toevertrouwt, die haar bij zich opneemt (Joh. 19:25-27). Thans staat Maria bekend als “De Moeder Gods” (Theotokos, Yoldath Aloho) of Onze Lieve Vrouw. Binnen de Syrisch-orthodoxe kerk kennen wij de volgende herdenkingen/feestdagen m.b.t. Maria:

  • 15 januari – Feest van de Moeder Gods over de zaden (dYoldath Aloho dzar’e);
  • 25 maart – Annunciatie aan de Moeder Gods  (Suboro dYoldath Aloho);
  • 15 mei – Feest van de Moeder Gods over de aren (dYoldath Aloho dsheble);
  • 15 augustus – Ontslapenis van de Moeder Gods (Shunoyo dYoldath Aloho);
  • 08 september – Geboorte van de Moeder Gods (Mawlodo dYoldath Aloho);
  • 26 december – Verheerlijking van de Moeder Gods (Qulose dYoldath Aloho).