Processie 2012Amsterdam wordt elk jaar even een stad van God wanneer op Sacramentsdag katholieken samen met Oosterse christenen het mysterie van het geloof, de aanwezigheid van het Lichaam van Christus in de Eucharistie, vieren.

De Amsterdamse Syrisch orthodoxe gemeenschap begon op deze zondag 10 juni om 9 uur de viering van Sacramentsdag met een heilige mis in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht. Daarbij was de aartsbisschop van de Syrisch orthodoxe kerk in Nederland, Z.E. mor Polycarpus A. Aydin, aanwezig, wiens verjaardag met Sacramentsdag samenviel. Net als katholieken vieren Syrisch orthodoxen het sacrament van de eucharistie, waarbij de Heilige Geest op het brood en de wijn neerdaalt en ze verandert in het Lichaam en Bloed van Christus.

Om 11 uur volgde een drukbezochte heilige mis van de katholieken, waarin bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jos Punt, het belang van gezamenlijke viering van Sacramentsdag en van de Amsterdamse Sacramentsprocessie benadrukte in tijden waarin velen God als een theorie beschouwen. Zonder God bestaat er echter geen menselijke waardigheid en hebben mensenrechten geen betekenis, aldus de bisschop die verwees naar de ervaringen in de 20e eeuw met de Holocaust en de Killing Fields. Het is belangrijk dat in Amsterdam, de stad die al in de Middeleeuwen faam verwierf door het Hostiewonder dat op de plaats van de Heilige Stede in de Kalverstraat plaatsvond, het mysterie van de Eucharistie, het Lichaam van Christus, wordt rondgedragen en dat velen daardoor beroerd raken. Bisschop Punt herhaalde in zijn preek het streven om door een aanpassing van de kerkelijke kalenders in Oost en West tot een gezamenlijke viering van Pasen te komen.

Na de heilige mis verzamelden zich katholieken, Syrisch orthodoxen en vertegenwoordigers van andere oosterse kerken voor de gezamenlijke Sacramentsprocessie. Daarin werd door de Syrisch orthodoxen (foto) en door de katholieken een monstrans meegedragen met daarin de gewijde hostie die tijdens de heilige mis was veranderd in het Lichaam van Christus. Eerbiedig knielden enkele omstanders daarvoor neer en sloegen een kruisteken. Omwoners en toeristen toonden hun respect door te zwijgen bij het voorbijtrekken van de biddende stoet. Nadat de processie in de Onze Lieve Vrouwekerk was teruggekeerd volgde het gezamenlijke Lof, waarin door vertegenwoordigers van oosterse kerken, waaronder de Koptische en Armeense kerken, gebeden werden uitgesproken en lofliederen werden gezongen. Ze baden samen met de katholieken om Gods bescherming en zegen en om vrede op een dag waarop in Amsterdam de zon scheen en vrede en rust heersten in een periode waarin hun geloofsgenoten in Syrië en Egypte moeten leven in onzekerheid en angst.

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Copyright http://www.olvkerk.nl

Copyright foto’s: Janny van der Wal en Frans Buitendijk