Posts from 2011

610 of 20 items

Stilte en eenzaamheid

by MGK

Beste mensen, Zondag 13 november hebben wij alweer ons volgende activiteit. Deze keer over de stilte en eenzaamheid. Ook zullen we uitgebreid aandacht geven aan meditatie, om precies te zijn: workshop mindfulness! Kortom, een middag om je bij te ontspannen! We beginnen om 13.00u en eindigen om 16.00u, locatie is natuurlijk het Mor Efrem Klooster. […]

Oproep voor het kerstfeest 2011

by MGK

Beste jongeren van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland, Net als vorig jaar wordt onder leiding van het Syrisch Orthodox Jongerenplatform (SOJP), ook dit jaar een Kerstviering georganiseerd in het Mor Efrem Klooster te Glane. Vele jongeren hebben vorig jaar al deelgenomen aan deze viering. De uitnodiging gaat dit jaar uit naar alle jongeren van de […]

Opening en jaarprogramma

by MGK

Zondag 18 september is de SOJP weer terug met de opening van het jaarprogramma: geloven in je dagelijks leven. Zij zullen de komende anderhalf jaar activiteiten organiseren omtrent dit thema. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten, verwijzen wij jullie naar het jaarprogramma dat hier te downloaden is als PDF. Elk van deze themamiddagen en evenementen wordt enkele weken […]

Amsterdamse sacramentsprocessie in teken van godsdienstvrijheid

by MGK

De bidtocht vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht vertrok dit jaar voor de achtste keer. Onder aanvoering van de fanfare Spaarnebazuin uit Haarlem trokken bisschoppen, priesters, religieuzen en een duizendtal gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten. De gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken […]