Sacramentsprocessie 2011

De bidtocht vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht vertrok dit jaar voor de achtste keer. Onder aanvoering van de fanfare Spaarnebazuin uit Haarlem trokken bisschoppen, priesters, religieuzen en een duizendtal gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten.

De gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met delegaties van verschillende orthodoxe en oosterse kerken. Het geheel gaf een veelkleurige aanblik; niet alleen voor de verbaasd toekijkende Amsterdammers maar ook voor toeristen die de processie vanuit rondvaartboten fotografeerden.

Godsdienst geen privé-aangelegenheid

Sacramentsprocessie 2011

Rector Schnell van de RKK: ‘Jezus is niet alleen een figuur uit het verleden. Hij blijft zich aan ons geven in de hostie, heeft dus een boodschap voor de mens anno 2011. Met deze jaarlijkse processie willen we dat letterlijk laten zien aan de mensen op straat.’ Christenen van diverse kerken en etnische komaf liepen mee. De ‘ambassadeur’ van het Vaticaan, nuntius mgr. François Bacqué, droeg de hostie mee in een monstrans onder een baldakijn. Hij werd afgewisseld door hulpbisschop Jan van Burgsteden.

De processie is volgens rector Schnell ook belangrijk als uiting van godsdienstvrijheid: ‘Er bestaat een wijdverbreid idee dat godsdienstbeleving louter een privé-aangelegenheid is, iets binnenkamers. Maar religie heeft ook een maatschappelijk belang. Het is een bindmiddel voor de samenleving. Ook dat is voor ons een reden om de straat op te gaan.’

‘Er is een tendens om de godsdienstvrijheid te beknotten’, aldus Schnell. ‘Je ziet het onder andere in de discussies over de vrijheid van onderwijs. Met deze oecumenische en multiculturele processie willen christenen laten zien dat godsdienst juist het goede naar boven brengt.’

Oecumenisch

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katholieken hebben deelgenomen, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecumenische traditie in de hoofdstad heeft gevestigd.

Bron: http://www.olvkerk.nl/, foto’s door Josephine Selles