Een christelijk perspectief op seksualiteit en huwelijk‏Themamiddag Palmzondag 8 april 2012

Geschapen naar Gods beeld: een christelijk perspectief op seksualiteit en huwelijk

Populaire liedjes, filmpjes op YouTube, verhalen in tijdschriften en reclamefoto’s langs de straat: waar je ook maar om je heen kijkt, er wordt altijd wel ergens over ‘liefde’ gesproken. Zelf praat je er ook over, met vrienden of vriendinnen; en als je er niet zoveel over praat, dan houdt het je toch vaak genoeg bezig. Als je opgroeit en je eigen seksualiteit begint te ontdekken, dan is dat heel spannend.

Maar wat is ‘liefde’ eigenlijk? Hetzelfde als ‘verliefdheid’? Wat gebeurt er als je verliefd wordt? Heb je dan meteen ‘de liefde’ ontdekt – of is die niet iets dat je alleen in de loop van een heel leven kunt ontdekken?

‘Liefde’ lijkt zo vanzelfsprekend, maar als je je ogen wat verder opendoet zie je dat dat helemaal niet zo is. Mensen zeggen heel gauw: ‘ik hou van jou’, maar hoe ver gaat dat? Is ‘liefde’ vrijblijvend, even genieten van elkaars warmte en aandacht zonder verdere consequenties? Als je alle liedjes, films en boeken die over geslaagde liefdesrelaties vertellen op één stapel zou leggen en alle die over mislukte liefdesrelaties gaan daarnaast op een andere stapel, dan zou deze laatste heel wat groter zijn dan de eerste. ‘Liefde’ kan blijkbaar even problematisch als prachtig zijn.

Toch is het typisch voor christenen dat zij zeggen: “God is liefde” en dat zij geloven in Jezus die zegt: “alleen als jullie elkaar liefhebben, zijn jullie mijn leerlingen.” We zijn allen van Godswege tot deze liefde geroepen. De liefde die alle mensen voor elkaar zouden moeten voelen, krijgt in de liefde tussen man en vrouw een bijzondere vorm. Deze liefde heeft namelijk op een speciale manier met God te maken: “God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis – man en vrouw schiep Hij hen.” God heeft de mens dus als een seksueel wezen geschapen en in die seksualiteit zijn eigen beeld en gelijkenis gelegd!

Tijdens onze volgende themamiddag gaan we ons met dit grote thema bezighouden, met de christelijke visie op de liefde tussen man en vrouw. Het is niet alleen een liefde die lichamelijk en emotioneel is, maar ook een liefde van hart tot hart en van geest tot geest – en bovendien een liefde die alles met God te maken heeft. Een rijk thema waarmee we zeker héél wat middagen zouden kunnen vullen!