Qom Moran men qabro

Met Pasen gedenken wij dat Jezus, de zoon van God is verrezen uit de dood. Het is het belangrijkste feest van het christendom.
De Hoogmis Pasen zal beginnen om 08:00 uur.
Edo brigo, qom Moran men qabro!
Fijne paasfeest, onze Heer is opgestaan!