Wijding nieuwe shamosheOp zondag 18 maart 2012 zijn twee gelovigen van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap gewijd tot shamoshe mzamrone voor de Moeder Godskerk. Elbin K. Elias (rechts op de foto) en Siju John M.P. (links) komen oorspronkelijk uit India en komen al geruime tijd naar de Moeder Godskerk in Amsterdam. Met prachtige hymnen in hun eigen taal, het Malayalam, hebben de twee nieuwe shamoshe ervoor gezorgd dat er voortaan een stuk van de Malankaratraditie in Amsterdam voortleeft.

Zij behoren tot de Malankara Jacobitisch Syrisch Christelijke Kerk, dat een autonome kerk is binnen de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië. Aan het hoofd van deze kerk staat Mafiryono Mor Baselius Thomas I. Zij erkent echter wel de Patriarch van Antiochië, Mor Ignatius Zakka I Iwas, als haar hoogste wettige kerkleider.

De geschiedenis van de Malankara Jacobitisch Syrisch Christelijke Kerk gaat terug naar de tijd waarin volgens de traditie de apostel Thomas het christendom in India introduceerde. Om deze reden worden zij ook wel Thomaschristenen genoemd. In de derde eeuw waren vele Syrische christenen op missie in India. De Kerk van India gebruikt de naam “Jacobitisch”, naar de (her)stichter van de Syrisch-orthodoxe Kerk, Jacobus Baradaeus (Mor Ya’qub Burd’ono). De Syrisch-orthodoxe Kerk stond namelijk ook wel bekend als de Jacobitische Kerk.

Momenteel telt de Jacobitisch Syrisch Christelijke Kerk 1.100.000 gelovigen. Deze kerk in India kan men in drie groepen verdelen waarvan één ondergeschikt is aan de katholikos en twee rechtstreeks aan de Patriarch van Antiochië.

(Bron: Malankara Jacobitisch Syrisch Christelijke Kerk via Wikipedia)