Thumbnail imageDe vasten van Nineve vangt aan op maandag 14 februari 2011 en zal duren t/m woensdag 16 februari 2011. Op woensdag 16 februari wordt er een kerkdienst gehouden voor de gelovigen. De kerkdienst begint om 8:45 uur en eindigt om 10:00 uur.

Wat betekent het vasten van Nineve? De bijbel leert ons dat de profeet Jona de opdracht krijgt van God de inwoners van de Assyrische stad Nineve duidelijk te maken dat God ontstemd is over hun ‘boosheid’.

Jona weigert en vlucht per boot. Tijdens de tocht steekt een hevige storm op. De bemanning zet Jona overboord omdat hij zelf zegt de veroorzaker van de storm te zijn. Meteen gaat de wind liggen.

Een grote vis slokt Jona op. In de maag van de vis komt hij tot inkeer en door middel van een Psalm bidt hij tot God, waarop Hij de vis Jona na drie dagen laat uitspuwen.

Jona trekt nu alsnog naar Nineve. Zijn korte preek maakt indruk op de inwoners, die zich spontaan bekeren en berouw tonen. De koning van Nineve beveelt alle mensen en dieren, oud en jong, te vasten. Geen enkel mens en dier zou eten of drinken, om zo de genade van God te ontvangen. God zag dat de inwoners van Nineve berouw toonden en zich bekeerden. Om deze reden riep God Zijn toorn niet uit over Nineve.