Op maandag 7 maart 2011 begint de Grote Vasten. Vijftig dagen zullen er gevast worden ter voorbereiding op het paasfeest op 24 april. Van de vijftig dagen, zijn gelovigen verplicht de eerste en de laatste week te vasten. De periode tussen deze twee weken zijn vrijwillig, maar wij moedigen iedereen aan om de volledige vijftig dagen te vasten.

De eerste veertig dagen vasten wij als herdenking dat Jezus veertig dagen vastte toen Hij in de woestijn was. Bij de overige dagen herdenken wij de Lijdensweek van Jezus Christus.

Wij wensen u een gezegende vastenperiode toe.