Sacramentsprocessie 2012De sacramentsprocessie over de grachtengordel is inmiddels een traditie van onze kerk.

De datum is zondag 10 juni. Een datum om te noteren in uw agenda en/of mobiele telefoon. Diverse kerkgenootschappen zullen aan de bedetocht met het Allerheiligste deelnemen. Zoals voorgaande jaren belooft het dus een bijzondere plechtigheid te worden. Stel familie en vrienden alvast op de hoogte, het wordt weer een mooi en devoot gebeuren.

Het Lichaam en Bloed van Onze Lieve Heer Jezus Christus is de hoofdrolspeler van deze dag. Wie had dat kunnen bedenken of dromen? Jezus, in wat brood lijkt. Wij houden van Jezus en daarom is onze eerbied voor Hem nooit teveel. Vele vrijwilligers doen hun best om het geheel waardig te laten verlopen, maar wij hebben de hulp van allen nodig.

Wilt u om mooi weer bidden, zodat wij onze Lieve Heer een goede en zonnige rondgang mogen aanbieden? Al is dat niet het belangrijkste, het helpt wel. Zoals de Rooms-katholieke bisschop Mgr. Punt zei: onze processie is al een (hernieuwde) traditie geworden en wij willen die in ere houden.

Veel mensen in onze omgeving zijn op zoek naar God, maar weten soms de weg niet te vinden. Allen die meelopen zou ik willen vragen om een vriend, kennis of familielid mee te nemen die nog niet eerder heeft meegedaan. “Kom mee om Jezus een uur te begeleiden”. Behalve dat we onze Heer eren, krijgen we ook de gelegenheid om voor de eenheid van de christenen te bidden. Het feit dat Syrisch-orthodoxen, Kopten, Armeens-orthodoxen en Katholieken uit allerlei landen rond de Heer verzameld zijn, is een voorbode van de verwezenlijking van Jezus’wens: “Vader, dat zij één mogen zijn” (Joh. 17:20).

Programma:

11.15 uur Plechtige Eucharistieviering in de kerk met de nieuwe apostolisch nuntius, Mgr. A. Dupuy en Mgr. J. Punt en concelebranten

12.45 uur Start Sacramentsprocessie over de grachten;

13.30 uur Afsluitend plechtig Lof in de kerk.

Bekijk ook http://www.olvkerk.nl/