Thumbnail imageTraditiegetrouw werd op de vooravond van Pinksteren (zaterdag 10 mei) in en om de kathedraal van Roermond een Pinksterfestival gehouden. Tijdens de vigilieviering en het daaraan voorafgaande programma stonden dit jaar de Oosterse christenen centraal.
De hele middag waren er in de kathedraal diverse tentoonstellingen en presentaties te zien. Varierend van iconen geschilderd door Russische kinderen, een fototentoonstelling en een lezing over de Oosterse Kerken tot de vertoning van verschillende films over de Orthodoxe Kerk in Rusland.

Het festival werd door het bisdom voorbereid in nauwe samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene, die meegewerkt had aan de samenstelling van de tentoonstellingen maar ook bijvoorbeeld de vesperviering. Deze werd aan het begin van de avond zingend gebeden in het Nederlands volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus. Hieraan verleende het koor van de Russisch-Orthodoxe parochie uit Deventer vocale medewerking. Celebrant was aartspriester Theodoor van der Voort.
Niet alleen door deze vesperviering maar ook door zang en muziek tijdens de vigilieviering, de pontificale H. Mis kwam het internationaal karakter en dan met name vanuit de Oosterse Kerken tot uitdrukking. Zo vertolkte het Syrisch-Orthodox jongerenkoor uit Amsterdam diverse Aramese gezangen.

Maar ook bekende Nederlandstalige Pinkstergezangen ontbraken niet tijdens de viering. De lezingen tijdens deze H. Mis waren voor een deel in het Syrisch en het Armeens. Zo las een aartspriester van de Armeens-Apostolische Kerk een bijbeltekst voor.

In zijn preek riep hulpbisschop Everard de Jong de aanwezigen op om vaker tot de Heilige Geest te bidden en meer te durven getuigen van het geloof in de maatschappij.
Jongeren die komende zomer in Sydney deelnemen aan de Wereldjongerendagen verzorgden tijdens de viering de voorbeden en droegen ook de offergaven aan.
Aan het eind van de viering ontvingen de delegaties van Limburgse parochies, kloostergemeenschappen en nieuwe kerkelijke bewegingen, alsmede de vertegenwoordigers van verschillende Oosterse kerkgemeenschappen die aan de mis deelnemen, uit handen van de hulpbisschop een noveenkaars, die ontstoken was aan het pinkstervuur. Op die manier werd symbolisch het pinkstervuur door het hele bisdom verspreid, zoals ook de apostelen destijds bij het eerste Pinksteren, vervult van de Heilige Geest, uittrokken naar alle windstreken om daar het evangelie te verkondigen.
Na afloop van de viering in de kathedraal was er voor alle aanwezigen gelegenheid tot het nuttigen van koffie/thee of fris en wafels/cake in de tuin van de kerk, bij wijze van sponsorinkomsten speciaal geserveerd en verkocht door de WJD-jongeren.