Thumbnail image

Op zondag 21 februari 2010 herdenken wij dat de Here Jezus een melaatse genas van zijn ziekte. De melaatse kwam naar Jezus toe en smeekte Hem met de woorden: “Heer als U wilt, kunt U mij rein maken.” Jezus antwoordde: “Ik wil het, word rein.” Meteen werd de man genezen van zijn melaatsheid.

De kerkdienst begint om 8:45 uur.
In de bijbel wordt het verhaal van de melaatse in drie evangelieën verteld, te weten: Het evangelie naar Mattheus, Markus en Lucas.

De genezing van de melaatse volgens Mattheus:

Daar kwam opeens een melaatse naar Hem toe. Hij knielde voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U me rein maken.’Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: ‘Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren.’

– Mat.  8:2-4

De genezing van de melaatse volgens Marcus:

Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: ‘Als U wilt, kunt U me rein maken.’ Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden: ‘Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft; dat zal hun het bewijs leveren.’ Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.

– Mar. 1:40-45

De genezing van de melaatse volgens Lucas:

Toen Hij in een of andere stad was, dook er opeens een man op, van onder tot boven melaats. Toen hij Jezus zag boog hij diep voor Hem neer en smeekte: ‘Heer, als U wilt, kunt U me rein maken.’ Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het. Word rein’, zei Hij. En onmiddellijk verdween zijn melaatsheid. Hij waarschuwde hem er met niemand over te praten. ‘Ga u laten zien aan de priester en breng, zoals Mozes voorgeschreven heeft, een offer voor uw reiniging; dat zal hun het bewijs leveren.’ Verhalen over Hem deden nu in nog wijdere kring de ronde. Grote drommen mensen stroomden samen om Hem te horen en hun ziekten te laten genezen. Maar Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden.

– Luc. 5:12-16