Viering St. Efrem de SyriërNog maar enkele dagen en we vieren het feest van Mor Efrem, de patroonheilige van ons klooster en bisdom.

Zijn feest valt altijd op de eerste zaterdag van de Vastentijd, wat dit jaar zaterdag 3 maart is. Om deze dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseert het SOJP een viering met veel zang, bijzondere gasten en een speciale bekendmaking. Mor Efrem is dan ook niet de eerste de beste heilige, maar iemand die door bijna alle kerken van Oost en West vereerd wordt als een grote dichter en theoloog die ons hier en nu veel te vertellen heeft.

Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in héél Oost-Europa is Mor Efrem dus bekend en daarom hebben wij voor ons feest bijzondere gasten uitgenodigd, die dat duidelijk maken: het Overijssels Byzantijns Mannenkoor. Dit koor bestaat uit vijfendertig heren, die ons iets van de prachtige zang van de Byzantijnse, dat wil zeggen Oost-Europese, kerken zullen laten horen en wel in het Russisch! Natuurlijk klinkt de Russische kerkzang heel anders dan de onze, maar helemaal aan de oorsprong van deze traditie staat de grote figuur van Efrem! Door de talloze gezangen die hij voor zijn vrouwenkoren in Nusaybin schreef, oefende hij namelijk een grote invloed uit op andere christelijke dichters, niet alleen in Mesopotamië, maar ook in Griekenland, de hele Balkan en zelfs in Rusland.

Als Suryoye zijn wij niet alleen zijn landgenoten, maar ook zijn directe erfgenamen. Als Syrisch Orthodoxe jongerenorganisatie geloven wij dat Mor Efrem ook in het Nederland van 2012 ons in het geloof kan voorgaan en inspireren. We hebben daarom niet alleen bijzondere gasten, maar ook een speciale bekendmaking: namelijk dat de uitgeverij van ons bisdom, Bar Ebroyo Press, op 3 maart het allereerste Nederlandstalige boek over Mor Efrem uitgeeft – een boek waarin niet alleen over zijn leven en geschriften wordt gesproken, maar ook over de waarde van zijn christelijke visie voor ons leven hier en nu.

“Jullie zijn het licht van de wereld, en dat licht moeten jullie niet in een donkere hoek wegzetten of ergens in verbergen: jullie moeten het bovenop een kandelaar zetten en
het voor alle mensen laten stralen!”

– onze Heer Jezus Christus

Onze Mor Efrem is als een groot licht en als zijn erfgenamen geloven wij, dat hij ons kan helpen om het licht van onze Syrisch-orthodoxe Kerk in onze eigen tijd en leefwereld te laten schijnen. We nodigen jullie allen uit, om dat met ons te komen vieren!

Het SOJP