Heb je altijd al de Bijbel willen lezen, maar ben je er nooit aan toegekomen of begreep je het niet? Het Syrisch Orthodox Jongerenplatform organiseert bijeenkomsten waarbij de jongeren en jongvolwassenen de verschillende boeken van de Bijbel lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Deze Bijbelavonden vinden één keer per maand plaats in het klooster van St. Efrem de Syriër en worden begeleid door onze bisschop, Mor Polycarpus Augin Aydin.

De Bijbelstudie heeft tot doel de Syrisch Orthodoxe jongeren te bevestigen in hun geloof, hun harten en geesten te vormen in de Geest van Christus. (Romeinen 8:9-11) en hen meer en meer te zien toegroeien naar het beeld van Jezus Christus (2 Korinthiërs 3:17-18).

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de vragen die bij de jongeren opkomen bij het lezen van Bijbelse teksten. Ook geeft de bisschop elke avond uitleg over een bepaald deel van de eucharistieviering (Qurobo Alohoyo), zodat de zondagsliturgie begrijpbaar wordt voor de jongeren.

Wij nodigen jullie van harte uit om Jezus Christus te ontmoeten door middel van onze maandelijkse Bijbelstudie-bijeenkomsten. De eerstvolgende Bijbelstudie-bijeenkomst is vrijdag 19 oktober om 19.30u in het Mor Efrem Klooster. (Neem je Bijbel mee!)