Posts tagged with ‘Mor Gregorios Yohanna Ibrahim’

1 Item

Bezoek van Z.E. Mor Gregorios Yohanna Ibrahim

by MGK

Op zondag 5 december 2010 zal Zijne Excellentie Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, de aartsbisschop van Aleppo, de heilige mis celebreren. Na afloop van de dienst zal de aartsbisschop in de zaal naast de kerk de gelovigen ontvangen. De kerkdienst zal beginnen om 8:45 uur. Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn.