Posts tagged with ‘Melaatse’

1 Item

Zondag van de genezing van de melaatse

by MGK

Op zondag 21 februari 2010 herdenken wij dat de Here Jezus een melaatse genas van zijn ziekte. De melaatse kwam naar Jezus toe en smeekte Hem met de woorden: “Heer als U wilt, kunt U mij rein maken.” Jezus antwoordde: “Ik wil het, word rein.” Meteen werd de man genezen van zijn melaatsheid. De kerkdienst begint […]