Posts tagged with ‘Kruisiging’

1 Item

Goede Vrijdag

by MGK

Goede Vrijdag is de vrijdag waarop wij herdenken dat onze Heer Jezus Christus is gekruisigd. Deze dag wordt binnen de Syrisch-orthodoxe kerk daarom ‘de vrijdag der kruisiging’ genoemd. De speciale Goede Vrijdag kerkdienst vangt vrijdag 2 april aan om 17.00 uur. Jezus werd midden in de nacht gearresteerd in de Hof van Getsemane, een olijfboomgaard […]