Syrisch-orthodoxe Kerk Amsterdam viert haar 25-jarig jubileum
25 jaar Moeder Godskerk van de Syrisch-orthodoxen

Op 16 mei 2010 viert de Syrisch-orthodoxe kerkgemeenschap het feit dat zij 25 jaar geleden intrek heeft genomen in de Onze Lieve Vrouwekerk, de huidige Moeder Godskerk aan de Keizersgracht 220 te Amsterdam.

De kerk, een Rijksmonument, wordt thans in gebruik genomen door de Syrisch-orthodoxe gemeenschap, de Rooms-katholieke en de Surinaamse geloofsgemeenschappen.

Het jubileum begint met een eredienst op zondagmiddag 16 mei 2010 aanvang 14.30 uur. Deze zal worden geleid door Zijne Excellentie Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland, in aanwezigheid van enkele andere aartsbisschoppen van de Syrisch-orthodoxe kerk.

Verder zullen bisschoppen en priesters van de Rooms-katholieke, Oudkatholieke, Koptische, Armeense, Russisch-orthodoxe- en Anglicaanse kerkgemeenschappen aanwezig zijn.
Ambassadeurs van Syrië en Libanon evenals leden van de Tweede kamer en vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland, zullen de viering bijwonen.

Voor informatie:
Dhr. F. Sumer Tel: 06 250 63661
Dhr. M. Alagahgi Tel: 06 21845816