Beste gemeente van het Moeder Godskerk in Amsterdam.

Op deze pagina kunt u het programma vinden voor het Paasfeest van 2014. Alle data en tijden zijn in het document te vinden.

Moge God u zegenen

Programma Pasen 2014