Mor Polycarpus Augin Aydin

Zijne Eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin bezoekt op zondag 18 april a.s. de Moeder Godskerk om het paasfeest samen met de gelovigen te vieren. Na afloop van de dienst zal de aartsbisschop in de zaal naast de kerk de gelovigen ontvangen en de paasgroeten in ontvangst nemen.

De kerkdienst zal om 8:45 uur beginnen. Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn.