Patriarch Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas

Met groot pijn in ons hart willen wij u mededelen dat ons Patriarch, Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas op 81 jarige leeftijd is overleden. Zijner Heiligheid is in het Duitse Kiel overleden aan een hartaanval.

Moge de ziel van onze Patriarch zich verheugen met de zielen van de rechtvaardigen en barmhartigen. Wij geloven dat het overlijden van een rechtvaardig en barmhartig mens niets anders is dan een geboorte in het eeuwig Paradijs.

Laten we allen bidden opdat God ons moge beschermen in deze moeilijke tijden.