Ter gelegenheid van de opening van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen, zal op 16 januari 2011 de oecumenische viering “Trouw & Toegewijd” in de Moeder Godskerk gehouden worden. Deze dag zal worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met de Evangelische Alliantie.

De viering zal onder leiding zijn van Zijne Excellentie Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland. Voorgangers: De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop, de priester van de kerk en een Syrische diaken. Medevoorgangers: Ambtsdragers van de uitgenodigde katholieke, protestantse en orthodoxe kerken.

Datum: 16 januari 2011
Tijdstip: 17:00 uur