ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ

Qinto: Qadmoyo      –      ܩܺܝܢܬܳܐ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ

Bohutho dMor Yahkub

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

Qolo dBothar Ewangelion

ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ

Hrieno Bothar Ewangelion

ܚܪܺܢܳܐ  ܕܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ

Lutaniya

ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ

Hrieno Lutaniya

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ  ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ

Qdom Nsibuth Fagro

ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ

Huthomo

ܚܽܘܬܳܡܳܐ

Hrieno Huthomo

ܚܪܺܢܳܐ  ܚܽܘܬܳܡܳܐ