Thumbnail image

St. Efrem de Syriër wordt elk jaar op de eerste zaterdag van het Grote vasten herdacht. Dit jaar valt zijn herdenking (dugrono) op zaterdag 20 februari 2010. Binnen de Syrisch-orthodoxe kerk wordt hij herdacht als ‘de lier van de Heilige Geest’.
De heilige Efrem de Syriër (Mor Efrem Suryoyo) was de grote heilige dichter binnen de Syrisch sprekende kerken. Hij werd in ca. 306 na Chr. geboren in het plaatsje Nisibis.

St. Efrem was niet alleen een dichter maar ook commentator, predikant en verdediger van de orthodoxie. Tevens is hij de meest invloedrijke van alle Syrische auteurs. Volgens kerkelijke historica wordt hij gecrediteerd met het hebben van in totaal 3.000.000 geschreven werken. Zijn reputatie ligt deels in de elegantie van zijn stijl en een zekere mate van dichterlijke inspiratie, misschien meer aan de kracht en de consistentie van zijn persoonlijke karakter en zijn ijver in de verdediging van de geloofsbelijdenis geformuleerd op het Eerste Concilie van Nicea.

Hij schreef uitsluitend in het Syrisch, hoewel ook wordt aangenomen dat hij het Grieks en het Hebreeuws machtig was. Zijn werken kan men onderscheiden in ‘Madroshe’ (hymnen) en ‘Mimre’ (vers homilie, vers in preekvorm). Een deel van deze werken worden tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt in o.a. de Syrisch-orthodoxe kerk.

St. Efrem was diaken; hij werd nooit tot priester gewijd. Tevens leefde hij celibatair. Als een theoloog, was St. Efrem een stevige verdediger van Niceaanse orthodoxie. Hij zette zich in om de ketterijen van Marcion, Bardaisan en Arius te bestrijden.

Testament van St. Efrem de Syriër:

Ik, Efrem ben stervende en schrijf mijn testament. Moge het een getuigschrift zijn voor de leerlingen die na mij komen.
Bid dag en nacht, uw hele leven door.
Zoals een ploeger ploegt, dag en nacht, en zo zijn oogst vergroot.
Wees niet zoals luie mensen in wiens velden doornen groeien.
Bidt constant, want hij die het gebed liefheeft zal hulp vinden in beide werelden.