Posts by JBMGK

68 of 8 items

Bijbelstudie: Wie is Jezus

by JBMGK

Het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk in Amsterdam organiseert op 16 maart 2014 een bijbelstudie. De onderwerp van de studie is Jezus. Wie is Jezus, en wat heeft Hij voor ons gedaan? De studie begint om 19 uur en zal plaatsvinden in buurtcentrum Het Kruidvat in Diemen. Adres: Ouderkerkerlaan 30, diemen

Geen zondaggschool zondag 2 februari 2014

by JBMGK
Zondagschool

Beste ouder, Ter informatie. Wegens de herdenking van Simon u Shech, zal er aanstaande zondag geen zondagsschool zijn. Gods zegen, Het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

Zondagsschool en kinderopvang

by JBMGK
Zondagschool

Het jongerenbestuur vindt het belangrijk dat kinderen van 3 tot 8 jaar beter betrokken worden met de kerk en het geloof tijdens de kerkdienst. Hier kan een zondagsschool tijdens de heilige mis een bijdrage aan leveren. De opvang die verzorgd zal worden voor de kinderen van deze leeftijdscategorie zal er ook voor zorgen dat de […]