Thumbnail image

Het jubileum van de Moeder Godskerk begon op 16 mei 2010 met een processie binnen de kerk waarbij zowel Syrisch-orthodoxen alsmede andere kerkgenootschappen aan deelnamen. De eredienst werd geleid door Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydin. Overige Syrisch-orthodoxe aartsbischoppen waren Mor Gregorios Yohanna Ibrahim uit Aleppo en Mor Severius Hazail Soumi uit België. Priesters uit binnen- en buitenland, alsmede vele hoogwaardigheidsbekleders van de Rooms-katholieke, Oudkatholieke, Armeense, Koptische, Anglicaanse en Tweede Kamerleden zoals Pieter Omtzigt waren tevens aanwezig.

Johan Meijer van de Paters Redemptoristen en Mor Gregorios Yohanna Ibrahim hielden een toespraak over de kerk. Het koor zong prachtige gezangen en er waren zowel diakenen uit Amsterdam als uit Twente aanwezig.
Giften werden er uitgereikt aan de eerste Syrisch-orthodoxe bewoners in Amsterdam, het eerste kerkbestuur in de Moeder Godskerk, de eerste priester van de Moeder Godskerk, de eerste gedoopte en het eerste huwelijksechtpaar dat werd ingezegend in de Moeder Godskerk.
De eredienst werd door zo’n 750 personen bijgewoond. Na de dienst werd er aansluitend een diner gehouden in Congres- en Partycentre Rhone.

Klik op een foto voor een vergroting.

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Foto’s: © Drs. Gewargis Beth Bahdo