Posts from April 2010

4 Items

Paasbezoek van Mor Polycarpus Augin Aydin

by MGK

Zijne Eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin bezoekt op zondag 18 april a.s. de Moeder Godskerk om het paasfeest samen met de gelovigen te vieren. Na afloop van de dienst zal de aartsbisschop in de zaal naast de kerk de gelovigen ontvangen en de paasgroeten in ontvangst nemen. De kerkdienst zal om 8:45 uur beginnen. Wij […]

Pasen

by MGK

Met Pasen gedenken wij dat Jezus, de zoon van God is verrezen uit de dood. Het is het belangrijkste feest van het christendom. De Hoogmis Pasen zal beginnen om 08:00 uur. Edo brigo, qom Moran men qabro! Fijne paasfeest, onze Heer is opgestaan!

Goede Vrijdag

by MGK

Goede Vrijdag is de vrijdag waarop wij herdenken dat onze Heer Jezus Christus is gekruisigd. Deze dag wordt binnen de Syrisch-orthodoxe kerk daarom ‘de vrijdag der kruisiging’ genoemd. De speciale Goede Vrijdag kerkdienst vangt vrijdag 2 april aan om 17.00 uur. Jezus werd midden in de nacht gearresteerd in de Hof van Getsemane, een olijfboomgaard […]

Voetenwassing

by MGK

De avond der voetenwassing, ookwel Witte Donderdag genoemd, herrinnerd ons aan de gebeurtenissen van Joh. 13:1-30 waarin Jezus de voeten van Zijn apostelen wast. De speciale kerkdienst is op 1 april 2010 en begint om 19:00 uur. De kern van deze gebeurtenis is nederigheid. Jezus, de Koning der koningen, heeft zichzelf nederig getoond door de […]