Posts from March 2010

4 Items

Palmzondag

by MGK

Palmzondag, ook wel Hosanna genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), maar vooral belangrijk als eerste dag van de Lijdensweek van Jezus. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. De gebeurtenis staat beschreven in de vier evangeliën; Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:28-44, en Johannes […]

Zondag van de blinde

by MGK

Op zondag 21 maart herdenken we blinde die door Jezus is genezen. De kerkdienst begint om 8:45 uur. De bijbel vertelt ons in het evangelie volgens Johannes het volgende: In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij […]

Zondag van de barmhartige Samaritaan

by MGK

Aanstaande zondag staat de heilige mis in het teken van de barmhartige Samaritaan. De dienst begint om 8:45 uur. In het evangelie volgens Lucas staat er dat een wetgeleerde bij Jezus kwam met de vraag: ‘Rabbi, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Nadat Jezus hem vroeg wat er hierover in de wet […]

Zondag van de Kanaanitische vrouw

by MGK

Op zondag 7 maart 2010 herdenken wij dat de Here Jezus de dochter van een Kanaanitische (of Kananese) vrouw genas van een demon, dankzij haar geloof in Jezus. De kerkdienst begint om 8:45 uur. Het verhaal over de Kanaanitische vrouw is terug te vinden in Matteus 15:21-28. Hierin staat het geloof in Jezus centraal. De […]