Posts from February 2010

15 of 7 items

Zondag van de genezing van de verlamde

by MGK

Op zondag 28 februari 2010 herdenken wij dat onze Here Jezus een man genas van zijn verlamming. De verlamde werd door vier mannen op een bed bij Jezus gebracht. Nadat Jezus zag hoe groot het vertrouwen van de mannen was, genas hij de verlamde. De kerkdienst begint om 8:45 uur. Het verhaal over de genezing […]

Zondag van de genezing van de melaatse

by MGK

Op zondag 21 februari 2010 herdenken wij dat de Here Jezus een melaatse genas van zijn ziekte. De melaatse kwam naar Jezus toe en smeekte Hem met de woorden: “Heer als U wilt, kunt U mij rein maken.” Jezus antwoordde: “Ik wil het, word rein.” Meteen werd de man genezen van zijn melaatsheid. De kerkdienst begint […]

Herdenking St. Efrem de Syriër

by MGK

St. Efrem de Syriër wordt elk jaar op de eerste zaterdag van het Grote vasten herdacht. Dit jaar valt zijn herdenking (dugrono) op zaterdag 20 februari 2010. Binnen de Syrisch-orthodoxe kerk wordt hij herdacht als ‘de lier van de Heilige Geest’. De heilige Efrem de Syriër (Mor Efrem Suryoyo) was de grote heilige dichter binnen […]

Het Grote Vasten (Sowmo Rabo)

by MGK

Vanaf 15 februari 2010 begint het Grote Vasten dat 40 dagen zal duren. Daar aansluitend zal het vasten van de Lijdensweek plaatsvinden dat een week zal duren tot het Paasfeest. Gedurende het Grote Vasten zal er elke zondagavond tot aan Palmzondag om 17:00 uur een speciale vastendienst worden gehouden.