Posts from January 2010

2 Items

Christus ten Tempelopneming (Ma’elto)

by MGK

Het feest van de ten Tempelopneming van Christus is een feest dat dit kalenderjaar wordt herdacht op dinsdag 2 februari. Op maandag 1 februari 2010 zal er een kerkdienst worden gehouden ter ere van deze feestdag. De kerkdienst begint om 19:30 uur. Het feest van de ten Tempelopneming herinnert ons aan de gebeurtenissen die beschreven staan […]

Vasten van Nineve

by MGK

Het vasten van Nineve vangt aan op maandag 25 januari 2010 en zal duren t/m woensdag 27 januari 2010. Op woensdag 27 januari wordt er een kerkdienst gehouden voor de gelovigen. De kerkdienst begint om 8:45uur en eindigt om 10:00 uur. Wat betekent het vasten van Nineve? De bijbel leert ons dat de profeet Jona […]